Click on photos to open series.

OBSESSION

Video Installation, 2019/2020

4 Videos

Moi et Toi, Nous

Two Feather Installations, 2021

L`Amour Magique

Feather Installations, 12 Feather pillows, 2021

Le Cœur en Rose

Feather installation, 2021

Stairway to Heaven

Site-specific feather installation, 2021

Federbett

Feather installation, 2020

SHINE

18 Original Polaroids, 2020

Voyage Cosmique

9 Original Polaroids, 2020

Le Paradis d`Aphrodite

Fine Art Photography, 2019

8 Photos

FROM DEEP INSIDE

Fine Art Photography, 2019

7 Photos